Renovering av kontoret

På grund av renovering är det ordinarie kontoret stängt tills vidare. Jag nås på mobilen, 073-674 56 48, på det tillfälliga kontoret så länge renoveringen pågår.

/Peter Bolin