Renovering av kontoret

På grund av renovering är det ordinarie kontoret stängt tills vidare. Jag nås på mobilen, 073-674 56 48, på det tillfälliga kontoret så länge renoveringen pågår.

/Peter Bolin

Språkservice i Solna AB har en ny webbplats

Språkservice i Solna har nu en helt ny webbplats. Det var på tiden, för den gamla var från 2003 och föråldrad.

En del länkar fungerar inte för närvarande, men det kommer att åtgärdas. Dessutom finns det en del inaktuell information hämtad från den gamla webbplatsen som behöver uppdateras.

/Peter Bolin