Två olika kontor

Från och med januari 2018 och tills vidare kommer jag att arbeta varannan vecka på företagets ordinarie kontor och varannan vecka på det externa kontoret i Hagalunds industriområde. Det gör jag för att få lite variation.

Detta innebär att jag inte nås via tfn 08-27 81 19 de veckor jag arbetar externt. Jag nås dock hela tiden på mobilen och mejlen.

/Peter Bolin

Renovering av kontoret

På grund av renovering är det ordinarie kontoret stängt tills vidare. Jag nås på mobilen, 073-674 56 48, på det tillfälliga kontoret så länge renoveringen pågår.

/Peter Bolin

Språkservice i Solna AB har en ny webbplats

Språkservice i Solna har nu en helt ny webbplats. Det var på tiden, för den gamla var från 2003 och föråldrad.

En del länkar fungerar inte för närvarande, men det kommer att åtgärdas. Dessutom finns det en del inaktuell information hämtad från den gamla webbplatsen som behöver uppdateras.

/Peter Bolin