Tjänster

Språkservice i Solna AB erbjuder översättning från engelska, tyska, nederländska och norska till svenska samt från svenska till nederländska. Vi kan också hjälpa er med andra typer av språktjänster.

Vår kompetens täcker en lång rad ämnesområden. Här följer ett urval av våra vanligaste uppdrag:

Finans/Ekonomi:förvaltningsberättelser, årsredovisningar, rapporter, fondhandel

Marknadsföring:broschyrer, reklamtexter, webbmaterial

Affärskommunikation: pressmeddelanden, kundbrev

Juridik: avtal, försäkringstexter, garantibevis, domstolshandlingar

It: programvaror, internetrelaterat material

Teknik: bruksanvisningar, manualer, produktbeskrivningar

Utbildning: säljmanualer, personalhandböcker, övrigt utbildningsmaterial

Kemi/Farmakologi: produktinformation, säkerhetsdatablad, bipacksedlar

Politik/Samhälle: förvaltningstext, politiska och administrativa texter, informationsmaterial från organisationer och myndigheter

Kollektivtrafik: bussar, spårvägar, tåg och tunnelbanor

Bestyrkningsuppdrag (från engelska, tyska, nederländska och norska): betyg, intyg, avtal, juridiska dokument och andra handlingar som kräver bestyrkning. Mer information finns på sidan Bestyrkning.

Utöver översättning erbjuder vi följande tjänster:

Språklig granskning/Kontrolläsning: fullständig genomgång av redan utförda översättningar till svenska för att säkerställa kvaliteten

Korrekturläsning: kontroll av redan utförda översättningar till svenska för att säkerställa att allting finns med, att siffror är korrekta osv.

Transkribering: utskrift av ljudinspelningar

Adaption: anpassning av texter till svenska förhållanden (i samråd med kunden)

Skribentuppdrag: sammanställning/granskning av allmänna svenska texter

Skrivtjänster: renskrivning, t.ex. av handskrivet material, och andra skrivbyråtjänster

Vi har dessutom haft ett nära samarbete med svenska översättningsbyråer
när det gäller översättning av EU-dokument under många år.
Samtliga översättningar granskas av en annan person än översättaren före leverans till kunden. Det är viktigt för att kunna garantera kvaliteten. Vi följer alltid FAT:s yrkesetiska regler och SFÖ:s yrkesetiska kod.

För närvarande använder vi programvarorna MS Office 2016 och SDL Trados Studio 2017. Texter på papper och i pdf-format skannar vi in och bearbetar i OmniPage Professional 18. Vi översätter även taggade filer (HTML, XML) och andra avvikande filformat.

Arbetsprover. Vi har översatt dessa två rapporter åt Regeringskansliet:
Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen”
Skattepolitik och sysselsättning: Hur väl fungerar det svenska systemet?

Momsregistreringsnummer: SE556623767201