Medarbetare

Peter Bolin

Översättningserfarenhet

Jag har arbetat med översättningar sedan 1991, först som bisyssla men sedan 1997 som huvudförsörjning. Under de första åren översatte jag en barnbok och några fackböcker för olika bokförlag. Företaget Språkservice i Solna startade jag 1997, först som enskild firma, sedan som aktiebolag fr.o.m. 2002. Jag översätter från engelska, tyska, nederländska och norska. Sedan 2003 har jag arbetat mycket med granskning/kontrolläsning.

Undervisningserfarenhet

Jag har undervisat i nederländska vid Stockholms universitet varje termin sedan 1993. Under kortare perioder har jag även undervisat vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) i översättning av EU-texter, från tyska 1998-99 och från nederländska 2005.

Utbildning

Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från nederländska sedan 2014
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från tyska till svenska sedan 2009
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska sedan 2006
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från norska till svenska sedan 2002
Kandidatexamen (huvudämne engelska), Stockholms universitet 1993
Universitetsstudier i tyska, engelska, nederländska, svenska och isländska (totalt 265 poäng) 1988–96

Medlemskap i föreningar

Sveriges Facköversättarförening (fullvärdig medlem) sedan 2002
Föreningen Auktoriserade translatorer sedan 2010

Presentation

Språk och grammatik är ett av mina allra största intressen, och jag trivs väldigt bra med att få arbeta med något som ligger helt inom ramen för min utbildning. På fritiden ägnar jag mycket tid åt föreningen Gamla Hagalunds Vänner, där jag sedan 2005 är styrelseledamot. Ett annat av mina fritidsintressen är digitalfotografering (framför allt landskap, bebyggelse, tåg/spårvagnar). Sedan 1978 är jag medlem i Svenska Spårvägssällskapet, dock ej aktiv.

E-post: peter@sprakservice-solna.se


Maria Andersson

Översättningserfarenhet

Har arbetat som översättare på heltid 2002–2003 och sedan juni 2005. Översätter från engelska, nederländska, norska och tyska till svenska och gör även korrekturläsning och språklig granskning av texter.

Utbildning

Kandidatexamen (huvudämne svenska), Göteborgs universitet 2007
Universitetsstudier i nederländska, svenska och tyska (totalt 200 poäng)
Språkkurs i norska i Tromsø, Norge, 2004

Erasmusstudier vid Universiteit van Amsterdam 1999

Erasmusstudier vid Vrije Universiteit i Amsterdam 1998

Övriga meriter

Styrelsesuppleant i Språkservice i Solna AB sedan 2008
Fullvärdig medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) sedan 2010
Översätter barnböcker, bland annat för Fortellerforlaget (Norge)/Berättarförlaget (Sverige), sedan 2007

Presentation

Jag är uppvuxen i Karlstad, men har efter tre och ett halvt år i Amsterdam och ett år i Stockholm varit bosatt i Göteborg sedan ett antal år tillbaka. När jag inte arbetar fikar jag gärna med mina kompisar, läser och tittar på film. Jag går en kurs i orientalisk dans på Musikens hus och läser enstaka kvällskurser vid universitetet, senast Rysk litteratur.

E-post: maria@sprakservice-solna.se


Stefan Fredriksson

Översättningserfarenhet

Egen företagare inom översättning och korrekturläsning sedan 1994. Jag arbetar för olika slags kunder i Sverige, Nederländerna och Belgien med översättning från nederländska, engelska, tyska, norska och danska till svenska.

Undervisningserfarenhet

Jag har varit lärare i nederländska vid Stockholms universitet sedan 2006.

Utbildning

Universitetsstudier i nederländska, svenska, tyska och afrikaans (totalt 150 poäng) 1990–1993

Gymnasium (4-årig teknisk linje, kemiinriktning) 1983-1987

Utlandsstudier

Erasmusstudent i Gent, Belgien, 1992-1993

Presentation

Jag är uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm. Innan jag rotade mig på Gärdet i Stockholm, bodde jag två år i Nederländerna och fem år i Flandern, detta kombinerat med kortare och längre vistelser i London. Jag är gift och har två små barn och när jag har en stund över ägnar jag mig åt fotografering.

E-post: js.fredriksson@telia.com