Medarbetare

Peter Bolin

Översättningserfarenhet

Jag har arbetat med översättningar sedan 1991, först som bisyssla men sedan 1997 som huvudförsörjning. Under de första åren översatte jag en barnbok och några fackböcker för olika bokförlag. Företaget Språkservice i Solna startade jag 1997, först som enskild firma, sedan som aktiebolag fr.o.m. 2002. Jag översätter från engelska, tyska, nederländska och norska. Sedan 2003 har jag arbetat mycket med granskning/kontrolläsning.

Undervisningserfarenhet

Jag har undervisat i nederländska vid Stockholms universitet varje termin sedan 1993. Under kortare perioder har jag även undervisat vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) i översättning av EU-texter, från tyska 1998-99 och från nederländska 2005. Perioden 2014–2016 undervisade jag på översättarprogrammet vid Uppsala universitet.

Utbildning

Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från nederländska sedan 2014
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från tyska till svenska sedan 2009
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska sedan 2006
Av Kammarkollegiet auktoriserad translator från norska till svenska sedan 2002
Kandidatexamen (huvudämne engelska), Stockholms universitet 1993
Universitetsstudier i tyska, engelska, nederländska, svenska och isländska (totalt 265 poäng) 1988–96

Medlemskap i föreningar

Sveriges Facköversättarförening (fullvärdig medlem) sedan 2002
Föreningen Auktoriserade translatorer sedan 2010

Presentation

Språk och grammatik är ett av mina allra största intressen, och jag trivs väldigt bra med att få arbeta med något som ligger helt inom ramen för min utbildning. På fritiden ägnar jag mycket tid åt föreningen Gamla Hagalunds Vänner, där jag sedan 2005 är styrelseledamot. Ett annat av mina fritidsintressen är digitalfotografering (framför allt landskap, bebyggelse, tåg/spårvagnar). Sedan 1978 är jag medlem i Svenska Spårvägssällskapet, dock ej aktiv.

E-post: peter@sprakservice-solna.se


Maria Andersson

Översättningserfarenhet

Har arbetat som översättare på heltid 2002–2003 och sedan juni 2005 och är egen företagare inom översättning sedan 2010. Översätter från engelska, nederländska och norska till svenska och gör även korrekturläsning och språklig granskning av texter.

Utbildning

Filosofie magisterexamen med huvudämnet nederländska, Stockholms universitet 2014
Kandidatexamen (huvudämne svenska), Göteborgs universitet 2007
Nordisk kurs i terminologi, Karlstads universitet 2012
Språkkurs i norska i Tromsø, Norge, 2004
Erasmusstudier vid Universiteit van Amsterdam 1999
Erasmusstudier vid Vrije Universiteit i Amsterdam 1998

Övriga meriter

Fullvärdig medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) sedan 2010
Översätter även fackböcker och barnböcker

Presentation

Jag är uppvuxen i Karlstad, men har efter tre och ett halvt år i Amsterdam och ett år i Stockholm varit bosatt i Göteborg sedan ett antal år tillbaka. När jag inte arbetar umgås jag med vänner, läser och tittar på film. Att fortsätta lära sig saker är roligt, så jag har läst olika kurser vid universitetet under årens lopp, främst inom språk och litteratur. Dessutom går jag regelbundet danskurser inom orientalisk dans, lindy hop och charleston.

E-post: maria@sprakiskrift.se


Stefan Fredriksson

Översättningserfarenhet

Egen företagare inom översättning och korrekturläsning sedan 1994. Jag arbetar för olika slags kunder i Sverige, Nederländerna och Belgien med översättning från nederländska, engelska, tyska, norska och danska till svenska.

Undervisningserfarenhet

Jag har varit lärare i nederländska vid Stockholms universitet sedan 2006.

Utbildning

Universitetsstudier i nederländska, svenska, tyska och afrikaans (totalt 150 poäng) 1990–1993

Gymnasium (4-årig teknisk linje, kemiinriktning) 1983-1987

Utlandsstudier

Erasmusstudent i Gent, Belgien, 1992-1993

Presentation

Jag är uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm. Innan jag rotade mig på Gärdet i Stockholm, bodde jag två år i Nederländerna och fem år i Flandern, detta kombinerat med kortare och längre vistelser i London. Jag är gift och har två små barn och när jag har en stund över ägnar jag mig åt fotografering.

E-post: js.fredriksson@telia.com


Désirée Dangiers

Översättningserfarenhet

Jag har arbetat som översättare i samband med mitt arbete som jurist sedan 2003. Sedan 2017 översätter jag som huvudförsörjning. Jag översätter från svenska, norska och danska till nederländska. Jag gör även korrekturläsning och korrekturläsning av texter på nederländska.

Utbildning

EU-rätt vid franskspråkiga Université Libre de Bruxelles, Belgien 1990
Magisterexamen i nederländsk och internationell juridik vid Rijksuniversiteit Utrecht, Nederländerna 1989
Gymnasieexamen (latinlinje) vid Christelijk Gymnasium Utrecht, Nederländerna
Språkkurser i svenska vid bl. a. vid Svenska Institutet, Stockholm och i franska vid Universtiré Libre de Bruxelles.

Övriga meriter

Jag har undervisat på svenska och på engelska i EU-rätt och Europas historia vid Örebro universitet och Högskolan i Väst i Trollhättan. Dessutom har jag undervisat i svenska som andra språk.

Presentation

Jag växte upp i Utrecht, Nederländerna, och sedan 2000 är jag bosatt i Sverige. I fritiden vistas jag gärna ute i den vackra svenska naturen, fikar med vänner, läser en bok, eller tittar på en film (gärna franska eller skandinaviska filmer och böcker).

E-post: nordictranslations@protonmail.com


Lovisa Tunedal

Översättningserfarenhet

Jag arbetar som översättare till svenska sedan 2015, på heltid sedan 2020. Tyska och nederländska är de språk jag översätter mest (och helst), men jag översätter även en del danska och engelska. Andra språktjänster som jag erbjuder är språkgranskning, undertextning och transkribering.

Utbildning

Universitetsstudier i tyska, nederländska och översättning (totalt 180 hp), Stockholms universitet 2004–2007 och 2015–2016
Logopedexamen (240 hp, medicine magister), Linköpings universitet 2014
Fartygsbefäl klass VII (40 hp), Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 2010

Medlemskap i föreningar

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) sedan 2021

Presentation

Jag är bosatt i Stockholm och har alltid varit en passionerad språknörd. Det tyska språket ligger mig extra varmt om hjärtat, eftersom min mormor kommer från Warnemünde i norra Tyskland. När jag är ledig är jag ute och tittar på fåglar eller sjunger gospel och folkvisor i kör och med mina vänner.

E-post: kontakt@intertexta.nu