Bestyrkning

Tack vare att företagets ägare och vd Peter Bolin är auktoriserad translator från engelska, tyska, nederländska och norska till svenska har företaget möjlighet att erbjuda bestyrkta översättningar i dessa språk och språkriktningar.

För att bli auktoriserad translator, som är en skyddad yrkestitel och ger rätt att översätta officiella dokument, måste man skriva och klara ett särskilt kunskapsprov. Provet omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.

I Sverige är Kammarkollegiet statlig auktorisationsmyndighet för tolkar och översättare. Det är bara fysiska personer som kan auktoriseras, inte översättningsbyråer. Detta gäller även om byråns innehavare är auktoriserad translator. Observera att man inte blir auktoriserad translator efter att ha gått en utbildning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Det förekommer att vissa översättare använder sådana titlar som ”diplomerad översättare”, ”ackrediterad översättare”, ”godkänd översättare” och ”legitimerad översättare”. Sådana titlar har ingen som helst juridisk giltighet och ger inte någon rätt att bestyrka översättningar. Det är endast auktoriserade translatorer och inga andra som har genomgått Kammarkollegiets kunskapsprov och blivit godkända.

För mer information se Kammarkollegiets webbplats: http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-oeversaettare/oeversaettare.

Peter Bolins godkända translatorsprov finns att ladda ned här:
Från norska till svenska 2001.
Från engelska till svenska 2005.
Från tyska till svenska 2008.
Från nederländska till svenska 2014 (kommer att publiceras)