Om företaget

Om Språkservice i Solna AB

Språkservice i Solna AB är en översättningsbyrå som levererar översättningar av facktexter från engelska, nederländska, norska och tyska till svenska. Vi kontrolläser också översättningar i dessa språkriktningar, och språkgranskar texter på svenska. Övriga tjänster är adaption av texter till svenska förhållanden, transkribering samt skribentuppdrag. Företagets vd, Peter Bolin, är av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska, tyska, nederländska och norska till svenska, vilket innebär att Språkservice i Solna också erbjuder bestyrkta översättningar i dessa språkriktningar.

Vi kan ta emot texter i de flesta filformat, även inskannade och på papper, och erbjuder skräddarsydda lösningar till både företags- och privatkunder. Vid önskemål skapar vi ord- och termlistor åt kunden över företagsspecifika begrepp och ordval. Texterna anpassas efter målgrupp, och vi har gärna tät kontakt med kunden för att säkerställa att textens budskap blir precis som kunden önskar. De översättningar vi levererar har alltid granskats av en annan person än översättaren, detta för att våra tjänster ska kvalitetssäkras. Våra kunder är både små och stora företag, myndigheter, internationella organ samt privatpersoner.

Målsättning

Vår målsättning är att ge våra kunder bästa tänkbara service och att bistå dem med kvalitetsöversättningar och språktjänster av hög kvalitet, och på så sätt underlätta deras egen verksamhet.

Arbetsutrusning

Vi använder för närvarande programvarorna SDL Trados Studio 2017, SDL MultiTerm 2017 och OmniPage Professional 18. Samtliga översättningar utförs med CAT-verktyg för att garantera konsekvens och kvalitet.

Historik

Språkservice i Solna AB startades 1997 av Peter Bolin, för att han ville få möjlighet att jobba med exakt det som han hade utbildat sig till under sju år på universitetet. Ursprungligen utgjordes verksamheten av olika språkrelaterade uppgifter, men redan under 1998 tog översättning och kontrolläsning överhanden.

För att kunna uppfylla främst företagskundernas krav bestämde Peter sig tidigt för att ha nära samarbete med andra översättare. I dag har företaget ett kontor i Solna. Samarbetet med Stefan Fredriksson inleddes 1998. Maria Andersson kom in i bilden som anställd översättare 2002. I dag arbetar hon som underleverantör åt företaget.